Home » MIX » May the force be with you -episode 5- Fanbways

May the force be with you -episode 5- Fanbways

Blog Stats

  • 19,728 hits

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 50 other followers

May the force be with you -episode 5- Fanbways

Mount Meghdoot

એક પરિસ્થિતિ વિચારો- તમારા અમારા જેવા મુઠ્ઠીભર મિત્રો,મુવીઝના રસિયા. એક ફિલ્મસીરીઝ એમને ઘેલું લગાડી દે છે. ગમે એમ કરીને એ ફિલ્મ્સ તો જોવી જ જોવી એવો એમનો હઠાગ્રહ. એમાં એક કપરી ઘડી આવી પુગે છે. એક મિત્રને અસાધ્ય રોગ થાય છે અને જીવવાના દિવસો બહુ ઓછા છે. ત્યાં પેલી ફિલ્મ સીરીઝની રીલીઝ ડેટ જાહેર થાય છે.એમાં અને આ મિત્રની કાયમી વિદાયના દિવસોમાં બહુ ફરક નથી. અને શરુ થાય છે પેશન અને ડેથ ડેટ વચ્ચે મરણિયો જંગ.😦

લાગે છે ને ટોટલ ફિલ્મી?😛 તમને આ ફિલ્મ સીરીઝનું નામ હવે કહેવાની જરૂર નથી,પણ આ સ્થિતિ જે છે એ એક ફિલ્મની સ્ટોરી છે. નામ-ફેનબોયઝ. આની અંદર ત્રણ મિત્રો પોતાના ચોથા મિત્ર માટે ફુલ્લી ભાંગફોડિયા મોડમાં લુકાસના સ્ટુડીઓએ પહોચે છે અને ફિલ્મ વહેલી બતાવવાની જીદ પકડે છે. લુકાસ પણ મુંઝવણમાં પડે છે કે એમ જો હું બધાનું માનીને ફિલ્મ બતાવી દઉં તો કાલ ઉઠીને તો આખું ગામ મારી ફિલ્મ વહેલી જોવા…

View original post 873 more words

%d bloggers like this: