23 April – World Book Day

આજનો સંકલ્પ : વાંચો ,વંચાવો અને વાંચનને વહેચો …..!!!!! હમણાં જ ૧લી મેં થી અમદાવાદના આંગણે પુસ્તકમેળો શરુ થશે . આ લખનાર એનો નિયમીત મુલાકાતી છે અને મૂળે પત્રકારજીવ હોવાથી ખરેખર આવા પુસ્તકમેળાઓ કેટલા લાભદાયી છે એનું સત્તત નિરીક્ષણ અને સર્વેક્ષણ કરતા રહેવાની ટેવ છે. મોટાભાગે ‘ લખપતિ કેમ બનશો ?’ થી લઈને ‘ સાચું […]

via આજનો સંકલ્પ : વાંચો ,વંચાવો અને વાંચનને વહેચો …..!!!!! — રઝળપાટ

Anyone who says they have only one life to live must not know how to read a book.

– Unknown

એ બે પૂંઠાની વચ્ચેથી, એના પાનાંમાંથી વહેતી એક આખી નવી દુનિયા, નવી લાઈફ ઊભરી આવે છે ! રામની પીડા, કૃષ્ણનું હાસ્ય, રોમિયોનો પ્રેમ, એલક્ઝન્ડરની તલવાર, ચાણક્યની નીતિ વખતે આપણે નહોતા. પણ આ પાનાં અને એના પર લખાયેલા શબ્દો એ વિશ્વોમાં ખેંચી લઈ જાય છે આપણને ! હેરી પોટરની છડીના મિરેકલ અને શેરલોક હોમ્સની પાઇપની સુગંધ એ શબ્દોમાંથી આવતી રહે છે- એ હકીકત નથી છતાંય ! એ પુસ્તકો આપણને એમની પીડા, એમનો પ્રેમ, એમના દુઃખો, એમના આનંદો, એમના દુશ્મનોની વચ્ચે ખડા કરી દે છે અને આ બધું આપણને અંદર સુધી હલાવી મૂકે છે, રડાવી, હસાવી મૂકે છે ! આઇન્સ્ટાઇને એમ જ કહ્યું નથી કે ઇમેજીનેશન ઇઝ મોર ઈમ્પોર્ટન્ટ ધેન ઇન્ટેલિજન્સ. ગુડ બૂકસ લેટ યુ ઈમેજીન ધ વર્લ્ડ. અને એ આ ઇમેજીનેશન માણસની ફિંગરપ્રિન્ટ જેવી હોય છે- દરેકની અલગ, યુનિક, દરેકના પોતાના કલર્સ, પોતાની પેટર્નસ્.
એડમન્ડ વિલ્સન કહે છે એમ: No two persons ever read the same book.
ઓથર જેમ પોતાની ઇમેજીનેશનથી લખે એમ વાચક એને પોતાની ઇમેજીનેશનથી વાંચે. પોતાના અનુભવો, પોતાની લાઈફ, જીવનને જોવાના અને જીવવાના તરીકા, પોતાના ઇમોશન્સ આ બધું વાપરીને વાચક પણ એ બુકને પોતાનામાં ફરી રી-ક્રિએટ કરીને પોતે પોતાનો સર્જક બની જતો હોય છે. અને જેમ લેખક પોતાના સર્જનમાં ખોવાઈ જાય એમ વાચક ય કોઈકવાર જ્યારે પુસ્તકનો છેલ્લો શબ્દ વાંચે ત્યારે એ દુનિયાનો અભાવ એને ખૂંચે. કઈંક છૂટી ગયું હોય એવું લાગે.

“You know you’ve read a good book when you turn the last page and feel a little as if you have lost a friend.”
–Paul Sweeney

પણ પણ પણ. દુનિયામાં મહાન પુસ્તકો છે, સારા પુસ્તકો છે, એવરેજ પુસ્તકો છે, બોરિંગ પુસ્તકો છે અને રદ્દી પુસ્તકો છે. અને મજા એ છે કે આ બધી કેટગરી આપણે જ નક્કી કરવાની છે. ઇટ્સ મોસ્ટલી સબ્જેક્ટિવ. અને એકલા પુસ્તકો ય વાંચ્યા કરવાના નથી. એમાંથી લાઈફ લેસન મળે ય, ન પણ મળે. ઈમોશનલ ગિયર્સ ચાલે, ન પણ ચાલે. પણ એ યાદ રાખવું કે મોટેભાગે તમારી જિંદગી બદલી નાખવાનો મહાન દાવો કરતા પુસ્તકો તમારી જિંદગી ના તમે વાંચેલા સૌથી બિનઅસરકારક પુસ્તકો હશે. અને મેક્સિમ ગોર્કી કહે છે એ હંમેશા યાદ રાખવું:
Keep reading books, but remember that a book is only a book, and you should learn to think for yourself.

દુનિયામાં બહુ બધા પુસ્તકો છે. There is so much to read and so little time. So read the best books first because you don’t have time to read crap. 😉 હવે આપણા માટે બેસ્ટ અને ક્રેપ શું એ આપણે પોતે જ નક્કી કરવું પડશે. 😀 No book will help you. જિંદગીની જેમ જ એકાદ બે ખરાબ અનુભવો થાય, કોઈ પૈસા પડાવી જાય, પછી આપણે શિખીએ, દોસ્તોને જાણીએ, દુશ્મનોને પાડીએ- એમ જ પુસ્તકોમાં પણ થવા દેવું. જો સમય હોય તો. 😀

#WorldBookDay #Books #Reading

~ Sanket .

Advertisements

GTU techfest 2017

પતંગોત્સવ 

One nice poem on this festival…

How bright on the blue

Is a kite when it’s new! 

With a dive and a dip

It snaps its tail

Then soars like a ship

With only a sail

As over tides

Of wind it rides, 

Climbs to the crest

Of a gust and pulls, 

Then seems to rest

As wind falls. 

When string goes slack

You wind it back

And run until

A new breeze blows

And its wings fill

And up it goes! 

How bright on the blue

Is a kite when it’s new! 

But a raggeder thing

You never will see

When it flaps on a string

In the top of a tree. 


~Harry Behn 

#Happy _Uttarayan

Upcoming Tech_Fest

Composit 2017 – Technical Fest in IIT Kharagpur from March 10-12, 2017

Techfest names to resonate with its core maker spirit, COMPOSIT asks you – why make it, when you can compose it? That is exactly what this fest is based on – composing your dreams and watching them win. Congress of Metallurgical Professionals involving Students, Industry and Teachers (COMPOSIT) is the annual techfest organized by the Society of Metallurgical Engineers (SME), IIT Kharagpur.

Since the year 1994, COMPOSIT has been fostering interactions and invoking innovations ever since. Since its inception, COMPOSIT has provided an ideal platform for young minds from all over the country to showcase their talent. The largest fest in it’s genre all over India, it is a unique congregation of students, professionals, academicians and eminent personalities sharing the belief that materials will define the next revolution; a path breaking concept to compile and share knowledge and enthusiasm for the development of Science of Materials. Stretch your imagination, Mechanize your thoughts, Tickle your brain, Expand your horizon with national level events such as Technova, Metallomania, Robotics wars, Quizzes, Workshops and Guest Lectures. Eminent personalities from all over India have made an appearance in COMPOSIT. Students from renowned institutions all over India come aboard with us and showcase their talent by presenting their research work, thinking abilities and reasoning aptitude.

COMPOSIT is not just limited to Metallurgy. The fest provides a plethora of events for an engineer to prove their caliber, in their fields of interest. It is a unique learning opportunity for budding engineers, where they get to interact with research and industry professionals. The quality of participation and delegation itself promotes an ambiance for knowledge and exchange of ideas not restricted to metallurgy.An engineer grows in knowledge, skills and experience after attending COMPOSIT. Also, networking with fellow engineers and similar minds from across the country helps in building connections which is a crucial part of a student’s life. Apart from an incredible experience, participants get to take back certificates, goodies and prizes worth lakhs.

Events: Technova Metallomania Robozest Meta Quiz Engi Quiz Biz Quiz Meta Speak Case Study Workshops Guest Lectures Online Events
Website URL: http://composit.in/

Tech-fest Updates…

Exodia is a three day long techno-cum-cultural event with a range of competitions and amazing prizes. WIth events like ‘Band-Slam’ – where the bands collide, to ‘Robo-Wars’ – the battle of Robots, to ‘Fray’ – Mega Gaming concert, and ‘Synchronians’ – the dance competition, ‘Big Stink’ – The Indian Street Play King, and ‘Couture’ – The Fashion Show, we have got 19 events to grab you, and a variety of online events. April 7-9, IIT Mandi.

Website : http://exodia.in/

Visitors till now

  • 22,661 Amazing readers
%d bloggers like this: